Actieve senioren en volwassenen kunnen lid worden van onze petanqueclub.

Het lidmaatschap gaat in op het ogenblik van de betaling van de verschuldigde bijdrage.

Het jaarlijkse lidgeld is momenteel vastgesteld op 15,00 Euro.

In het geval dat iemand in de loop van het jaar lid wenst te worden en dit vóór 1 juli dan dient hij/zij het volledige lidgeld te betalen. Bij toetreding vanaf 1 juli dient de kostprijs van de verzekering, momenteel 10,00 Euro, te worden betaald.

Personen die wensen kennis te maken met het petanquespel en geïnteresseerd zijn in het lidmaatschap van de club kunnen tweemaal gratis meespelen. Nadien zal worden gevraagd om te beslissen om al dan niet lid te worden.

Verschillende mutualiteiten zorgen voor een financiële tussenkomst wanneer u een lidmaatschap bij een sportaanbieder afsluit. Daarom levert de club hiervoor een attest af bij het betalen van het lidgeld.

De club heeft ten behoeve van de aangesloten leden een verzekeringspolis afgesloten bij Ethias.

Om te kunnen spelen is het wel wenselijk om zelf uw petanqueballen mee te brengen.