SPELREGLEMENT

(klik hier)

Het reglement is gebaseerd op het “Officieel Petanque Reglement (OPR) - 2017” en aangepast aan de omstandigheden van de Petanqueclub ‘t Lindeken en enkel van toepassing bij onze Petanqueclub.

Geldigheid van dit reglement.

Dit reglement is goedgekeurd door het clubbestuur op datum van 10 januari 2018 en wordt geldig vanaf dezelfde datum.

Ter info:

"Officieel Petanque Reglement" van toepassing voor alle Federaties aangesloten bij de F.I.P.J.P., klik hier