Historiek


Petanqueclub 't Lindeken is ontstaan uit een initiatief van de heer Adolf De Liser (onze huidige ere-voorzitter) om, samen met enkele vrienden, petanque te spelen bij hem thuis. Na een reeks initiatielessen gegeven door Eddy Van Der Haegen, federaal scheidsrechter, werd gestart met meer gestructureerde spelactiviteiten.
Op 4 april 1996 verleende de OCMW-raad van de gemeente Merelbeke de toelating om gebruik te maken van de petanqueterreinen (7 buitenbanen) gelegen op de eigendom van het OCMW aan de Poelstraat. Dezelfde dag werd officieel de "Petanqueclub 't Lindeken" opgericht, met Adolf De Liser als voorzitter, bijgestaan door Gustaaf Aerts als secretaris en Jeanne Grysouille als penningmeester en de eerste statuten werden goedgekeurd. Nieuwe leden sloten aan bij de club, zodanig dat het eerste jaar reeds 30 spelers konden ingeschreven worden.
Sindsdien groeide het aantal leden gestaag (momenteel een 70-tal) en werd de infrastructuur uitgebreid tot 10 buitenbanen, waarvan er 3 overdekt zijn sinds juli 2010. Vanaf januari 2001 kan gebruik gemaakt worden van de faciliteiten van het nieuwe Clubhuis en sinds 25 maart 2002 is de club aangesloten bij de Gemeentelijke Sportraad Merelbeke.


Statuten

De "Petanqueclub 't Lindeken" is een feitelijke vereniging zonder rechtspersoonlijkheid, d.w.z. een vereniging van individuele personen ("de leden" genoemd), die zich persoonlijk en vrijwillig verbinden tot de realisatie van hun maatschappelijk doel.

Het doel van de club is het organiseren en uitvoeren, op geregelde en duurzame wijze, van activiteiten en initiatieven in verband met het recreatief beoefenen van de petanquesport.

De huidige statuten van onze vereniging zijn goedgekeurd op de bestuursvergadering van 18 maart 2008.
Lees de volledige Statuten.

Locatie en speeldagen

Onze club speelt op 10 buitenterreinen (waarvan 3 overdekt) gelegen op de eigendom van het OCMW Merelbeke (Poelstraat 37), aan de hoek van de Poelstraat en de Kloosterstraat te Merelbeke.
Er wordt recreatief gespeeld iedere dinsdag en donderdag, het ganse jaar door, vanaf 14.00 uur tot ongeveer 17.00 uur.
Vanaf april tot oktober wordt maandelijks één wedstrijd (2 ronden) gespeeld, tellend voor het clubkampioenschap (dames en heren).
De club organiseert jaarlijks ook verschillende vriendschappelijke tornooien.
Iedereen is van harte welkom.

Lidgelden

De bijdrage wordt jaarlijks vastgesteld door het bestuur en geldt voor de duur van het kalenderjaar.

Momenteel bedraagt het lidgeld 15 euro (inclusief sportverzekering).

 

Postadres

Het correspondentieadres van onze club is:

Petanqueclub 't Lindeken

p/a  Koningin Elisabethlaan 19

9820 Merelbeke

tel. 092315753